In English
Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Kunnallinen kuljetusmalli

Kunnallinen kuljetusmalli

Kunnallinen kuljetusmalli

Asumisessa syntyvät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyivät kunnalliseen kuljetusmalliin asteittain heinäkuussa 2023. Muutoksen taustalla on jätelakiuudistus vuodelta 2021.

Kierrätysyhtiö Rippee järjestää jätteenkuljetuksen kiinteistöiltä erilliskerättäville pakkausjätteille (muovi, kartonki, pienmetalli ja lasi) 1.7.2023 ja biojätteelle 19.7.2023 alkaen Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan alueella.

Kuljetusalueet kohdasta kartalla selviää kuljetusreittialue, sekä sijaitseeko kiinteistö kuljetusreitin varrella.

Kiinteistön haltijan tulee jatkossakin järjestää sekajätteen, sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus. Kiinteistön haltija vastaa näiden jätteiden jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle.

Yhtiön hallinnoimiin kuljetuksiin on kilpailutettu urakoitsijat hankintalain mukaisesti julkisena kilpailutuksena. Yhtiöllä ei ole omia jäteautoja. Kuljetukset kilpailutetaan säännöllisesti noin viiden vuoden välein.

Jäteyhtiön kilpailuttama jätteenkuljetus on tasapuolista kuntalaisille. Jätetaksa, minkä jäteviranomainen vahvistaa vuosittain, on kaikkien nähtävillä.  Jätetaksa ja tyhjennyshinnat ovat löytyvät Hinnat/kotitaloudet alta.

Kierrätysyhtiö Rippee huolehtii jäteastiatyhjennysten reittien hallinnoinnista ja tekee tarvittavaa reittisuunnittelua urakoiden aikana.

Kaikissa asumiseen liittyvissä bio- ja pakkausjätteiden astioihin, tyhjennyksiin ja reitteihin liittyvissä asioissa tulee olla heinäkuusta 2023 alkaen yhteydessä suoraan Kierrätysyhtiö Rippeen asiakaspalveluun. Samoin näiden laskutus siirtyy yhtiön hoidettavaksi.

Vaikutus yhtiön toimialueen kiinteistöille

Siirtyminen bio- ja pakkausjätteissä (muovi, kartonki, pienmetalli ja lasi) kunnan vastuulla olevan kuljetuksen järjestämiseen ei käytännössä tule näkymään kiinteistöjen suuntaan muuten, kuin että astioihin tulee yhtiön tarroitus ja laskut tulevat yhtiöltä. Jatkossa kaikki yhteydenotot näiden jätteiden osalta tehdään Kierrätysyhtiö Rippeen asiakaspalvelun kautta.

Jätelaki lisää lajitteluvelvollisuutta ja paikalliset jätehuoltomääräykset täydentävät muutoksia. Muutokset tarkoittavat sitä, että taloyhtiöiden, joilla on viisi huoneistoa tai enemmän, tulee varautua jätekatoksissaan siihen, että jätekatoksissa on tai sinne mahtuu jätejakeille keräysastiat.

Kierrätysyhtiö Rippee toteuttaa pakkausjätteiden vapaaehtoista keräystä taajamissa myös alle viiden huoneiston kiinteistöjen osalta.

Biojätteen lajitteluvelvollisuus on kaikilla yhtiön toimialueella ja koskee myös yksittäisiä kotitalouksia. Kunnallinen malli toteutetaan kuiteinkin ainoastaan taajamissa ja niiden välisillä siirtymäreiteillä. Tästä syystä yksittäisiä kiinteistöjä voi jäädä kunnallisen biojätteen erilliskeräyksen ulkopuolelle, kartalle pääsee tästä linkistä. Tässä tapauksessa kiinteistön haltijan kannattaa tilata tyhjennykset samalta taholta, mistä hän tilaa sekajätteenkin tyhjennyksen. Haja-asutusalueilla suositellaan biojätteiden kompostointia.

Kunnallisen mallin alettua kiinteistön omistajien ei tarvitse itse ostaa tai vuokrata käsin siirrettäviä keräysvälineitä eli jäteastioita, sillä ne kuuluvat jäteyhtiön palvelukokonaisuuteen ja sisältyvät jätetaksaan: yhtiö omistaa keräysvälineet (140-660 litraa), eikä peri niistä erillistä korvausta, mikä toimitaan jätehuoltomääräysten ja jätetaksan mukaisesti.

Rippeen lunastamista astioista tuli yhtiön omaisuutta heinäkuussa 2023 ja samalla päättyi niistä maksettava korvaus tai vuokra. Jäteyhtiö myös vaihtaa rikkoutuneet jäteastiat uusiin, olipa kyse yhtiön jäteastiasta tai kiinteistön omistajan aikanaan itselleen ostamasta jäteastiasta. Kiinteistön omistamat jäteastiat siirtyvät tätä kautta asteittain yhtiön hallintaan.

Tyhjennyshintaan sisältyy myös käsin siirrettävien jäteastioiden pesut vuosittain. Biojätteen käsin siirrettävät keräysastiat pestään kaksi kertaa vuoteen ja pakkausjätteiden keräysvälineet kerran vuoteen. Kaikkiin kunnallisen kuljetuksen piiriin siirtyviin jäteastioihin tulee myös yhtiön logolla oleva tarroitus ja lajitteluohjeet.

Sekajäte jää kiinteistön haltijan malliin

Jätelakiuudistus ei vaikuta jäteyhtiön toiminta-alueella sekajätteen kuljetuksiin, vaan sekajäte jää kiinteistön haltijan malliin. Toisin sanoen kiinteistön omistaja voi kilpailuttaa ja valita vapaasti sekajätettä kuljettavan yhtiön. Kaksi rinnakkaista jätteenkuljetusmallia voi tuntua varsinkin alkuun sekavalta ja aiheuttaa kiinteistöjen omistajille epäselvyyttä siitä, mistä asiasta ollaan yhteydessä mihinkin.

Myös paperin kiinteistökohtainen (rivitalo- ja kerrostalokiinteistöt, toimistokiinteistöt, tuotanto- ja palvelutoimintaan käytettävät kiinteistöt) keräys jatkuu entiseen malliin. Kiinteistö järjestää tarvittavan tilan ja keräysastian sekä vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista, kuten astiavuokrasta. Paperin tuottajayhteisöt hoitavat paperin keräyspaikasta eteenpäin maksutta. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperia kerätään tuottajayhteisöjen ylläpitämillä aluekeräyspisteillä.